کد خبر: ۲۷۵۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ 04 May 2016
فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین هستند و در کنار راهی یا در محل تقاطع آن ها قرار دارند و دارای کارکردهای ارتباطی, اجتماعی و ... یا ترکیبی از دو یا چند کاربرد مزبور هستند را میدان گویند.


شوشان - بیژن خیری : 
فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین هستند و در کنار راهی یا در محل تقاطع آن ها قرار دارند و دارای کارکردهای ارتباطی, اجتماعی و ... یا ترکیبی از دو یا چند کاربرد مزبور هستند را میدان گویند.
میدان ها موضوع پیچیده ای است که بی توجهی به آن و توجه به قضایای صوری و ظاهری می تواند ما را از نقش و اهمیت میدان ها باز دارد.
اما آن چه که از آن ها به عنوان میدان شهری نام برده می شود, میدان واقعی نیست بلکه عرصه هایی به نام فلکه به معنای جایی که گرداگرد آن می چرخند است.
فلسفه وجودی فلکه ها این است که فلکه عنصری ترافیکی است و عرصه ای برای عبور و مرور خودروها. ممکن است جزیره میانی فلکه دارای پوشش گیاهی, فواره و حتی المان های شهری باشد, اما این جزیره برای عابر پیاده غیرقابل نفوذ و در برخی موارد نفوذ عابر پیاده به آن ها جرم هم تلقی می شود.
امروزه به علت عدم آگاهی نسبت به تفاوت میدان و فلکه, نه میدان ها به واقع میدان هستند و نه اصول فنی و ترافیکی در فلکه ها رعایت می شود.
در حال حاضر اکثر فلکه های درون شهری به دلیل سیاست های آشفته ترافیکی خاصیت توزیع شتاب ناک خودروها را از دست داده اند و دیگر این فلکه ها در حقیقت برای به فراموشی سپردن چراغ های راهنمایی در تقاطع خلق شده اند و یا بالعکس, اما بر گونه های خود رد چراغ های سبز و قرمزو زرد را نیز شاهدند.
با این تفاوت بین میدان و فلکه, میدان ها می بایست علاوه برداشتن کارکردهای ارتباطی, اجتماعی و... بایدبه گونه ای باشند که هویت شهر و کالبد وجودی سالیان دراز شهر را نیز به نمایش بگذارند.
شهری که دارای پشتوانه تاریخی و فرهنگی است اما میدان های ایحاد شده در آن چیزی از هویت کالبدی شهر و آموزش و فراگیری تاریخچه شهر به نمایش نمی گذارد یعنی فواصلی بین گذشته و امروز در شهر وجود دارد که شهر را از پشتوانه خود دور کرده و شکل بی روحی را به شهر بخشیده است.
از این رو میدان ها باید از هنرهای معماری به نحوی خوب بهره گیرد و طرحی نو در خور یک شهر را به نمایش گذارد. نقش میدان ها آموزش نیز نقشی بی بدیل است که می توان با بهره گیری از فرهنگ ساکنان شهر و پیشینه شهر در میدان ها آموزش های زیادی را به افراد جامعه داد.
 به طور مثال میزان تاثیرگذاری میدانی با نماد نفتی در شهر اهواز با یک میدان با سنگ های تزئینی به یک اندازه نخواهد بود.                          
  بنابراین برای بهسازی و بهبود میادین شهر اهواز پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
1- بهسازی و احداث میادین از طریق فراخوان عمومی: از طرح های ارائه شده توسط مردم, ساکنان منطقه, دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مربوطه استقبال نموده و در واگذاری طرح ها به شرکت های مهندسین مشاور, آن ها را ملزم به رعایت آن ها نمایند.
2- جلوگیری ازاختلاط معنایی میدان و فلکه
3- جلوگیری از تعویض نام های میادین شهری و سنخیت داشتن نام میدان با آن منطقه          
4- آموزش: آموزش عمومی مسائل و مشکلات شهری و آشنایی عامه مردم در برخورد با شهر و فضاهای شهری
نام:
ایمیل:
* نظر: