کد خبر: ۳۷۱۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 20 August 2017
اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی با هدف جاانداختن گفتمان بازآفرینی شهری در بین مهندسان در دو رشته معماری و شهرسازی در بازه زمانی یک ساله در دست بررسی قرار دارد. به گفته مظاهریان، نظرات سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ ساختمان به عنوان ذی‌نفعان، اخذ و اعمال می‌شود و اصلاحات نیز در یک بازه زمانی یکساله در طی کارگاه‌های آموزشی اعمال می‌شود.
اصلاح عناوین و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در دو رشته معماری و شهرسازی به همت دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران چندی است که در دست بررسی است و این دو مجموعه در حال یافتن راهکاری برای جا انداختن گفتمانی واحد برای مفهوم بازآفرینی شهری و معماری معناگرا در بافت‌های شهری در بین مهندسان هستند. در این راستا نیز اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی با تغییر عناوین و سرفصل‌های دو رشته معماری و شهرسازی در طی جلسات متعددی که در این رابطه برگزار شد، پیشنهاد شده و بر اساس آن نیز مقرر است تا کارگاه های تعاملی برای مدرسان برگزار شود.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان مطابق با رویکردهای نوین این عرصه در دو رشته معماری و شهرسازی با تاکید بر اخذ نظرات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای سرفصل‌های پیشنهاد شده در دو رشته معماری و شهرسازی با عناوین معماری زمینه‌گرا در بافت‌های شهری و بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار، گفت: بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان با رویکردهای نوین، فعالیتی مناسب و به جا است که در حال پیگیری است.

معماری زمینه‌گرا در بافت‌ها عنوان پیشین معماری زمینه‌گرا در بافت‌های‌شهری و بازآفرینی‌شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری نیز عنوان قبلی بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار بود که در اصلاح جدید تغییر عنوان یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سرفصل‌های جدید آموزشی برای ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی که با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دست تهیه است کمک می‌کند تا مفاهیمی که با حساسیت و جدیت توسط شرکت‌عمران دنبال می‌شود با تاکید بیشتری در سطح مهندسان مرتبط با حوزه ساخت و ساز در کشور گسترش پیدا کند. زیرا دامنه فعالیت‌های مهندسان و همچنین فعالیت‌های شرکت عمران، کشوری است و تنها شامل کلانشهرها نمی‌شود.

مظاهریان با اشاره به اینکه بازدید از بافت تاریخی شهرها و پروژه‌هایی که در شهرها بازآفرینی شده‌اند نیز در دوره‌های آموزشی مدرسان باید لحاظ شود، تاکید کرد: در دوره‌های آموزشی مدرسان و اصلاح سرفصل‌های آموزشی حتما باید سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان را ورود داده و در مباحث مختلف از تجربیات آنها  استفاده کنیم و در همه موارد نیز نظرات سازما‌ن‌های نظام مهندسی ساختمان را موردتوجه قرار داده و به صورت مشارکتی اعمال کنیم.

وی با یادآوری این مطلب که گروه شهرسازی در شورای مرکزی سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان تشکیل شده و در این زمینه آنها می‌توانند نظرات قابل‌توجهی ارایه دهند، گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان حتما جلساتی با سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان داشته باشد و با مشارکت سازمان‌های نظام‌مهندسی، نظرات این گروه که ذی‌نفع‌ترین گروه‌ها هستند در بازنگری‌ها اعمال شود.

مظاهریان تصریح کرد: در کارگاه‌های تعاملی که برای مدرسان دوره‌های معماری و شهرسازی برگزار می‌شود بازخوردهای جلسات نیز اخذ خواهد شد که از مجموع بهترین آنها نیز سرفصل‌های جدیدی استخراج می‌شود و به مرور در اصلاح سرفصل‌های آموزشی اعمال شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی آموزش مدرسان را از نکات قابل‌توجه بازنگری مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان در دو رشته معماری و شهرسازی عنوان کرد و افزود: در فرآیند زمانی، سرفصل‌های مطرح شده تصحیح می‌شوند.   

محمد‌سعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز در جلسه فوق حاضر بود. وی گفت: جلسه مربیان دوره‌های اموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی به صورت تعاملی برگزار می‌شود و این یکی از نکات قابل‌توجه کارگاه‌های فوق برای جاانداختن بازآفرینی‌شهری بین مهندسان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سرفصل‌های انتخاب‌شده، سرفصل‌های کاملا روشن و ضروری است. همواره نگران بودیم که نوسازی که انجام می‌دهیم با تشویق مردم و متقاعدکردن بانک‌ها به چه سرنوشتی دچار می‌شود که خوشبختانه با همکاری جدیدی که برای بازنگری مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان در اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در دو رشته معماری و شهرسازی در حال انجام است، پیش‌بینی رسیدن به نتایج خوبی از نوسازی در سراسر کشور دور از انتظار نیست.
نام:
ایمیل:
* نظر: