کد خبر: ۳۸۲۵۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۶ مهر ۱۳۹۶ 18 October 2017
بیانیه شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه‌های بازآفرینی شهری در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد.

 بیانیه شورای داوران دومین دوره جایزه ملی بهترین تجربه‌های بازآفرینی شهری در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

در دوران معاصر ایران، متاسفانه قادر نبوده‌ایم توسعه شهری را با تغییر سبك زندگی و سازو كارهای اقتصادی-اجتماعی، همراه سازیم و به همین سبب در مسیر نوشدگی، موضوعات بسیار مهمی چون كیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست‌پذیری شهرها، به شدت تقلیل یافته‌اند. توسعه، نیاز به نگاهی معرفتی دارد و بدون نگاه معرفتی، پیشرفت و توسعه به یك سری اقدامات فیزیكی و اقتصادی تقلیل پیدا می‌كند و مانع از ایجاد همگرایی و زمینه‌ساز بروز انواع تعارض‌ها می‌شود. برای غلبه بر ناهنجاری‌های شهرهای كنونی، باید در گام نخست بر روی نظام فكری و اندیشه‌ای و شیوه نگاه به شهر و چالش‌های آن كار كرد و از این رو برنامه‌هایی كه وجوه متعدد فرهنگ جامعه را نشانه می‌گیرند از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهند بود. آغاز جریان فكری بازخوانی اندیشه ایران‌شهری كه در جستجو انگاره‌هایی است كه در بستر تاریخ، در اندیشه دینی و همچنین سبك زندگی و فرهنگ روزانه ما ریشه دارند. تلاشی است برای تبیین رهیافتی نو در مواجهه فرهنگی با شهر و بازآفرینی شهری در چارچوب این اندیشه و تمدن، سیاستی است كه با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات اثرگذار (اجتماعی، اقتصادی، كالبدی و محیط‌زیستی) در قالب برنامه‌ای كل نگر، در رفع مسائلمبتلا به شهرها گام برخواد داشت.

شورای داروان برنامه "جستار كیفیت در تجرربه‌های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران‌شهری" در دومین دوره برگزاری این برنامه، ضمن تقدیر از همراهی تمامی كنشگران دخیل در حوزه بهسازی و نوسازی شهری، به طور خاص از متولیان ارتقای قابلیت زیست‌پذیری در دو حوزه "فضاهای عمومی واقع در بافت‌های تاریخی شهرها" و "سكونتگاه‌های غیررسمی" سپاسگزاری می‌كند و تلاش ایشان را در راستای اعتلای نگاه كیفیت-محور ارج می‌نهد تجربه‌های شناسایی شده در دوره دوم نشان داد، حركت‌های ارزشمندی كه در نقاطی  از كشور در مسیر بهبود كیفیت زندگی شهروندان در حال انجام است كه اگرچه در انطباق كامل با روح بر سیاست بازآفرینی شهری نیستند ولیكن پیام‌آور افزایش حساسیت و مسئولیت‌پذیری كنشگران دخیل نسبت به كیفیت زندگی در شهر هستند.

شورای داوران دوره دوم جایزه ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری، 7معیار "ارتقای شادمانی و سرزندگی"، "رونق اقتصادی و ارتقای سطح معیشت جامعه محلی (ساكنان-كاربران-كسبه)"، "زمینه‌گرایی خلاقانه"، "مدیریت مشاركتی"، "حفظ و بهبود محیط زیست"، "همسویی بینش حاكم بر برنامه و اهداف تعیین شده با اقدامات و دستاوردهای آن" و "مصادیق خلاقیت و نوآوری قابل تعمیم در برنامه" را به عنوان موضوعات كلیدی برای شناسایی یك تجربه موفق اعلام می‌نماید. این معیارها كه با نگاه به آموزه‌های به دست آمده از تجربه‌های دوره اول و با تكیه بر بررسی‌های به عمل آمده در جلسات شورای علمی بر روی مبانی نظری داخلی-بین‌المللی تدوین شده‌اند بنابر گونه تجربه، زیرمعیارهایی خاص خود را داشته‌اند كه مبتنی بر آرای مردم و نظرات كارشناسان، امتیاز هریك از تجربه‌ها را مشخص كرده‌اند. بدیهی است گه تجربه‌هایی كه به عنوان تجربه‌های برتر معرفی می‌شوند. واجد تمام ویژگی‌های یك تجربه موفق نیستند ولی میزان اثرگذاری مطلوب این اقدامات بر كیفیت زندگی مردم، قابل تقدیر است.

لازم به ذكر است علاوه بر این معیارها كه هریك در قالب چند سوال مشخص در فرم ارزیابی كتاب‌ها مطرح شدند، تمركز نویسنده یا مترجم بر موضوع و پرهیز از اغتشاش در بیان مطالب در كنار كل‌نگر بودن رویكرد نویسنده یا مترجم به بازآفرینی شهری از معیارهای خاص و كلیدی در انتخاب كتاب‌ها بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: