کد خبر: ۴۹۰۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۸ - ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 10 November 2019
بررسی قیمت خانه‌های کلنگی و واحدهای مسکونی در مناطق مختلف نشان می‌دهد منطقه ۷ بیشترین و مناطق غربی کمترین سود را برای سازنده به همراه دارند.‌ قیمت زمین، تقریبا نیمی‌ از هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در تهران را به خود اختصاص می‌دهد.
به گزارش سازه نیوز، برآوردها نشان می‌دهد از کل هزینه‌های سر‌به‌سر برای ساخت یک آپارتمان پنج‌طبقه در تهران، حدود 45درصد هزینه‌ها به مسکن، حدود 35درصد به مصالح و الباقی به هزینه‌های جانبی اختصاص دارد. با این حساب قیمت پایین زمین می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه ساخت داشته باشد.

البته این همه ماجرا نیست. هر خانه‌ای که در تهران ساخته می‌شود بر اساس منطقه‌ای که دارد، قیمت متفاوتی به خود می‌گیرد. هرچه نسبت قیمت زمین به قیمت واحد مسکونی در یک منطقه کمتر باشد، ساخت و ساز در آن منطقه بیشتر خواهد بود. در این گزارش سراغ فایل‌های خانه‌های کلنگی در مناطق مختلف تهران رفته‌ایم تا مظنه قیمت زمین در هر منطقه را پیدا کنیم. این اطلاعات را با آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست‌ودوگانه تهران، مقایسه کرده‌ایم تا ببینیم زمین در هر منطقه چندبرابر مسکن قیمت دارد.

این نسبت در مناطق مختلف بین 1٫3برابر، در منطقه 7 تا 3٫1برابر و در مناطق 21 و 22 متغیر است. این مورد نشان می‌دهد ساخت خانه در منطقه 7 تهران بیشترین سودآوری و در مناطق غربی، کمترین سودآوری را به همراه دارد. از آنجایی که تعداد فایل‌های فروش خانه کلنگی در مناطق جنوبی تهران یعنی منطقه 15 تا 20 بسیار پایین بود، کل فایل‌های مربوط به این مناطق را با هم بررسی کرده‌ایم. این مورد درباره مناطق غربی یعنی 20 و 21 هم اتفاق افتاده است.

*** منطقه 1؛ قیمت زمین 2٫2برابر مسکن
بررسی فایل‌های فروش خانه‌های کلنگی در منطقه یک تهران نشان می‌دهد، قیمت این خانه‌ها بین متری 10میلیون تا متری حدود 150میلیون تومان متغیر است. این اختلاف قیمت در منطقه 1 کمی‌ بالا به نظر می‌رسد. عموما خانه‌های کلنگی در این منطقه در‌حدود 60میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. با توجه به قیمت 27میلیون تومانی هر متر واحد مسکونی در منطقه یک، نسبت قیمت زمین و مسکن در این منطقه 2٫2برابر است.

*** منطقه 2؛ قیمت زمین 2٫5برابر مسکن
قیمت هر متر مربع خانه کلنگی در منطقه 2 تهران از حدود هشت‌میلیون تومان برای زمین‌های کوچک 110متری شروع می‌شود و به 120میلیون تومان برای خانه‌های بزرگ با زمین دوهزار متری می‌رسد. بررسی فایل‌ها خانه‌های کلنگی منطقه 2 نشان می‌دهد، مظنه خانه کلنگی در این منطقه حدود 55میلیون تومان است. آخرین گزارش بانک مرکزی می‌گوید، هر متر واحد مسکونی در منطقه 2 معادل 22میلیون تومان قیمت دارد و زمین حدود 2٫5برابر مسکن فروخته می‌شود.

*** منطقه 3؛ قیمت زمین 2٫3برابر مسکن
قیمت هر متر مربع زمین خانه‌های کلنگی در منطقه 3 از 20میلیون تومان شروع شده و تا 130میلیون تومان می‌رسد که به یک زمین هزار و 600متری در نزدیکی خیابان ولیعصر مربوط است. فارغ از بیشترین و کمترین قیمت، مظنه خانه‌های کلنگی در منطقه 3 حدود 55میلیون تومان است. از آنجا که قیمت هر واحد مسکونی در این منطقه متری 23میلیون و 800هزار تومان است، می‌توان نتیجه گرفت، زمین 2٫3برابر مسکن قیمت دارد.

*** منطقه 4؛ قیمت زمین 2٫3برابر مسکن
قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه 4 بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حدود 13میلیون تومان است. نگاهی به فایل‌های فروش خانه کلنگی در این منطقه نشان می‌دهد، قیمت خانه کلنگی در منطقه 4 نهایتا به 70میلیون تومان به ازای هر متر مربع زمین می‌رسد. ارزان‌ترین فایل هم متری پنج‌میلیون تومان است. بررسی فایل‌ها نشان می‌دهد، مظنه خانه‌های کلنگی در این منطقه تقریبا 30میلیون تومان است و 2٫3برابر قیمت خانه ارزش دارد.

*** منطقه 5؛ قیمت زمین 2٫9برابر مسکن
هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 5 بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود 14میلیون و 600هزار تومان ارزش دارد. از طرفی بررسی فایل‌های فروش خانه‌های کلنگی نشان می‌دهد، قیمت زمین در این منطقه بین 12 تا 85میلیون تومان متغیر است، اما عموما خانه‌های کلنگی در منطقه 5 را حدود 42میلیون تومان به ازای هر متر زمین قیمت‌گذاری می‌کنند. این مورد نشان می‌دهد، قیمت هر متر زمین خانه‌های کلنگی در این منطقه 2٫9برابر قیمت هر متر واحد مسکونی است.

*** منطقه 6؛ قیمت زمین 2٫4برابر مسکن
فروشندگان خانه‌های کلنگی در منطقه 6 تهران، هر متر از زمینشان را بین 20 تا 95میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند اما بررسی فایل‌ها نشان می‌دهد، قیمت هر مترمربع زمین خانه‌های کلنگی در این منطقه حدود 45میلیون تومان است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در آخرین گزارش خود متوسط قیمت مسکن در منطقه 6 را متری 18میلیون و 300هزار تومان اعلام کرده است، می‌توان نتیجه گرفت قیمت زمین در این منطقه 2٫4برابر قیمت واحد مسکونی است.

*** منطقه 7؛ قیمت زمین 1٫3برابر مسکن
خانه‌های کلنگی در منطقه 7 از متری هفت‌میلیون تومان پیدا می‌شود تا متری 72میلیون تومان. بررسی فایل‌های فروش خانه‌های کلنگی نشان می‌دهد، قیمت زمین در این منطقه عموما 15میلیون تومان است. از طرف دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه با میانگین قیمت 11میلیون و 500هزار تومان فروخته می‌شود. به عبارتی قیمت زمین در منطقه 7 حدود 1٫3برابر قیمت واحد مسکونی است.

*** منطقه 8؛ قیمت زمین 1٫8برابر مسکن
قیمت هر مترمربع زمین خانه‌های کلنگی در منطقه 8 تهران بین 9میلیون تومان تا 50میلیون تومان متغیر است. بررسی فایل‌های این منطقه نشان می‌دهد، عموما فروشنده‌ها خانه‌های کلنگی را متری 22میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند. از آنجا که آخرین گزارش‌ها از وضعیت مسکن در این منطقه نشان می‌دهد، هر متر واحد مسکونی در منطقه 8 حدود 12میلیون تومان ارزش دارد، می‌توان نتیجه گرفت قیمت زمین در این منطقه 1٫8برابر قیمت مسکن است.

*** منطقه 9؛ قیمت زمین 1٫6برابر مسکن
تعداد فایل‌های فروش خانه‌های کلنگی در منطقه 9 کمی‌ محدود است. قیمت فایل‌ها هم نسبت به مناطق دیگر نزدیک به‌هم است و فروشنده‌ها خانه‌های کلنگی را با قیمت 12 تا 18میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که مظنه قیمت خانه کلنگی در منطقه 9 حدود 14میلیون تومان است. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، قیمت مسکن در این منطقه حدود هشت‌میلیون و 900هزار تومان است و این یعنی زمین در منطقه 9 حدود 1٫6برابر مسکن فروخته می‌شود.

*** منطقه 10؛ قیمت زمین 1٫4برابر مسکن
هشت‌میلیون و 600هزار تومان رقمی‌ است که آخرین‌بار بانک مرکزی به عنوان میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 10 اعلام کرده است. از طرف دیگر بررسی فایل‌های فروش خانه کلنگی در منطقه 10 نشان می‌دهد، این خانه‌ها متری هشت تا 20میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و عموما قیمت زمین در این منطقه حدود 12میلیون و 500هزار تومان است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که هر مترمربع زمین در منطقه 10 حدود 1٫4برابر مسکن فروخته می‌شود.

*** منطقه 11؛ قیمت زمین 1٫9برابر مسکن
قیمت خانه‌های کلنگی در منطقه 11 بازه بزرگی را شامل می‌شود. طوری که خانه‌های کلنگی در این منطقه متری شش تا 65میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، اما می‌توان گفت عموما هر متر زمین خانه‌های کلنگی را 17میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. با توجه به اینکه قیمت مسکن در این منطقه بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تقریبا 9میلیون تومان است، می‌توان گفت زمین در منطقه 11 تقریبا 1٫9برابر مسکن قیمت‌گذاری می‌شود.

*** منطقه 12؛ قیمت زمین 2٫4برابر مسکن
قیمت هر متر مربع خانه کلنگی در منطقه 12 تهران از حدود شش‌میلیون تومان شروع می‌شود و به 120میلیون تومان می‌رسد که به زمین‌های نزدیک به بازار اختصاص دارد. بررسی فایل‌های خانه‌های کلنگی منطقه 12 نشان می‌دهد، مظنه خانه کلنگی در این منطقه حدود 17میلیون تومان است. آخرین گزارش بانک مرکزی می‌گوید، هر متر واحد مسکونی در منطقه 12 معادل هفت‌میلیون و 100هزار تومان قیمت دارد و زمین حدود 2٫4برابر مسکن فروخته می‌شود.

*** منطقه 13؛ قیمت زمین 2٫3برابر مسکن
قیمت هر متر مربع زمین خانه‌های کلنگی در منطقه 13 از 11میلیون تومان شروع شده و تا 60میلیون تومان می‌رسد. فارغ از بیشترین و کمترین قیمت، مظنه خانه‌های کلنگی در منطقه 13 حدود 21میلیون تومان است. از آنجا که قیمت هر واحد مسکونی در این منطقه بر اساس آخرین گزارش‌ها متری 12میلیون تومان است، می‌توان نتیجه گرفت زمین در منطقه 13 حدود 1٫7برابر واحد مسکونی قیمت دارد.

*** منطقه 14؛ قیمت زمین 2٫5برابر مسکن
قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه 14 بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حدود 9میلیون تومان است. نگاهی به فایل‌های فروش خانه کلنگی در این منطقه نشان می‌دهد، قیمت خانه کلنگی در منطقه 14 نهایتا به 37میلیون تومان به ازای هر متر مربع زمین می‌رسد. ارزان‌ترین فایل هم متری 13میلیون تومان است. بررسی فایل‌ها نشان می‌دهد، مظنه خانه‌های کلنگی در این منطقه تقریبا 23میلیون تومان است و 2٫5برابر قیمت خانه ارزش دارد.

*** مناطق 15 تا 20؛ قیمت زمین 1٫9برابر مسکن
فایل‌‎های فروش خانه کلنگی در مناطق جنوبی تهران یعنی مناطق 15 تا 20، تعداد بسیار محدودی دارند. برای اینکه محاسباتمان به مشکل نخورد، مظنه خانه کلنگی در این مناطق را با هم بررسی می‌کنیم. خانه‌های کلنگی در مناطق جنوبی تهران بین پنج تا 27میلیون تومان به ازای هر مترمربع قیمت‌گذاری می‌شوند. فارغ از حداقل و حداکثر قیمت، فروشنده‌ها عموما خانه‌های کلنگی را با قیمت متری 13میلیون تومان به فروش می‌گذارند. بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این مناطق حدود شش‌میلیون و 700هزار تومان است و این یعنی هر مترمربع زمین خانه‌های کلنگی در مناطق جنوبی 1٫9برابر هر مترمربع زیربنای مسکونی ارزش دارد.

*** مناطق 20 و 21؛ قیمت زمین 3٫1برابر مسکن
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 22 تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رقمی‌ درحدود 10میلیون و 900هزار تومان و در منطقه 21 حدود هشت‌میلیون و 300هزار تومان است. از طرف دیگر بررسی فایل‌های فروش خانه‌های کلنگی در این مناطق نشان می‌دهد، هر مترمربع از زمین این خانه‌های کلنگی با قیمتی بین 19 تا 58میلیون تومان فروخته می‌شود. البته اغلب فروشنده‌ها خانه کلنگی خود را در این مناطق حدود 30میلیون تومان به ازای هر مترمربع زمین آن قیمت‌گذاری می‌کنند. با این تفسیر می‌توان گفت، قیمت زمین در مناطق 21 و 22 حدود 3٫1برابر قیمت مسکن است./منبع:هفت صبح
نام:
ایمیل:
* نظر: