کد خبر: ۵۰۹۶۵
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۵ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ 17 May 2020
درنگ نکنیم که وقت بسیار تنگ است

به گزارش سازه نیوز ،  تخریب یکی از آثار میراث فرهنگی شوشتر در منطقه "شوشتر نو "واکنش های زیادی به دنبال داشته است .


"طبیبه رضایی"، معمار و شهرساز در بیانیه ای  به علاقه مندان به میراث فرهنگی از آنان خواسته نسبت به پیگیری موضوع و مکاتبه با سازمان های ذیربط از خود جدیت بیشتری نشان دهند 

در این بیانیه آمده است :. تخریبِ خانه هایِ شوشتر نو اقدامی ضدِ فرهنگیست. اگر به هویتِ فرهنگیِ خود دلبستگی دارید فعال و امیدوار باشید..به نهادها و سازمانهای زیر نامه بنویسید، رویِ صفحه هایِ مجازیشان پیام بگذارید، دیدگاه تان را بگویید و درخواست تان را به گوشِ مسؤولان برسانید. 

این مطلب  برای درخواستِ کمک نوشته اشده است.  تا دیر نشده باید کاری کرد. 
به آدرس های زیر نظر خود را بفرستید و از آنها بخواهید تا در خصوص جلو گیری از تخریب آثار معماری این مملکت به وظیفه خود عمل کنند .


https://ut.ac.ir/en
http://en.sbu.ac.ir/SitePages/Home.aspx
https://en.um.ac.ir
https://tabrizu.ac.ir/en
https://yazd.ac.ir/en
http://www.president.ir/fa/presidentoffice
 https://www.farhang.gov.ir
https://www.mrud.ir
https://www.moi.ir
https://ostan-khz.ir 
https://www.aui.ac.ir
http://shoushtar.ir


 
تصویر بیل مکانیکی که با مجوز شهرداری ، به جان بناهای مجموعه ای افتاده ، که از مراجع مطرح بین المللی معماری ( مثل بنیاد آقا خان ) جایزه گرفته است.


با شنیدنِ خبرِ تخریبِ بافتِ شوشترِ نو پرسشهایِ بسیاری به ذهن هجوم می آورد.
چه کسی  خانه ها را تخریب میکند؟ ساکنان؟ بساز و بفروشان؟ نهادهایِ رسمی؟برای چه چنین می کنند؟ می خواهندآپالرتمان بسازند؟ مرکز تجاری درست کنند؟ کدام نهاد  اجازه تخریب داده؟
 شهرداری؟ 


نهادی که باید حافظ هویت و اصالت کالبدی شهر باشد و در ارتقاء آن بکوشد .سازمان میراث فرهنگی کجا بوده؟ آیا واکنشی نشان داده؟ چه اقدامی کرده؟چرا بافتِ شوشترِ نو در فهرستِ آثآرِ ملی ثبت نشده ؟( با این که چندین سال است این درخواست طرح شده). گذشته از آن ،  آیا مرگ و زندگیِ یک بافتِ شهری تنها به ثبت ملی  آن گره خورده؟ آیا آگاهی و دانشی در کار نیست؟

 چه بر سر اِمان آمده؟ این که این شهراز دیدِ پیشه وران و پژوهشگرانِ معماری و شهرسازیِ ایران و جهان یکی از بهترین نمونه هایِ نوشهرها در سده بیستم شناخته شده است.
 این کافی نیست تا در حفظ آن بکوشیم ؟ این که این شهرِ مدرن تا این اندازه سازگار با سنت، با شرایطِ اقلیمی، با ویژگیهایِ اجتماعیست کافی نیست؟جامعه حرفه ای  معماری چه واکنشی به این تخریب نشان داده؟


 دانشکده های  معماری،  دانشگاه هایِ کشور چه گفته اند؟ آیا مسئولی که مجوز این تخریب را صادر کرده ، به خود زحمت داده تا از دانشکده معماری مجاور آن ، حداقل مشاوره فنی را بگیرد؟
 آیا می گذاریم این ویرانگریِ فرهنگی در سایه سکوتِ ما ادامه یابد و این برگ از کتاب تاریخ و هویتِ فرهنگی مان نیز بسوزد و خاکستر شود؟
 
 
 
از رییسِ جمهورِ محترم که نمایندهیِ ملتِ ایران و طبیعتاً پاسدارِ هویتِ فرهنگیِ کشور است درخواست داریم از خواستِ جامعه یِمدنی - که خود بر بایستگیِ آن تاکید دارند - حمایت کرده، از نابودیِ شوشترِنو جلوگیری کنند. از وزارتِ راه و شهرسازی و وزارتِ ارشاد و وزارتِ علوم درخواست داریم به مسؤولیتِ مهم شان که حفظ و نگهداریِ سرمایه ها و دستاوردهایِ فرهنگی است پایبند باشند.


از وزارتِ کشور و استانداریِ خوزستان درخواست داریم به این دستبردهایِ فرهنگی و ویرانگریهایِ اجتماعی واکنش نشان دهند.


از شهرداریِ شوشتر انتظار داریم با همه توان در برابرِ این ویرانگری بِایستد. چرا اجازه مرمت به اجازه تخریب تعبیر شده؟

 وحالا که شده، شهرداری این قدرت را دارد که جلوِ آن را بگیرد. پس باید تا دیر نشده کاری بکند. از میراثِ فرهنگی، اصلیترین نهادِانتظار داریم برایِ نجاتِ شوشترِ نو با همه توانش پا پیش بگذارد و تنها به اعتراض و حتی  ثبتِ بافت » میراثِ فرهنگی « حفاظت ازکفایت نکند. باید تا دیر نشده اقدام کرد. و سرانجام از جامعه  مدنی انتظار داریم حساس باشد و دیگران را نیز حساس کند تا سکوتنکنند و از دستگاههایِ وابسته پاسخ بخواهند.برچسب ها: شوشتر نو
نام:
ایمیل:
* نظر: