کد خبر: ۵۲۱۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ 15 September 2020
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی به منظور ارائه مفاصا حساب مالیات املاک مسکونی و برخورد با متخلفین خبر داد.
به گزارش سازه نیوز به نقل از فارس،  از سال گذشته با اتصال سامانه مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی مقرر شدن که این دفاتر مالیات املاک مسکونی را در لحظه محاسبه و تعیین تکلیف کنند.

برای این خدمت البته هزینه ای در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در سال 99، رقم 100 هزار تومان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ می شود. اکنون خبر می رسد که برخی دفاتر از ارائه این خدمت سرباز زده و مردم را به سازمان مالیاتی پاس می دهند.

در همین راستا سید محمدهاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ای اعلام کرده است: برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند. نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و با متخلفین برخورد شود.

در این نامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۹۹/۲۰۰۶۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳ و ۹۹/۱۵۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۶ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در بخش املاک مسکونی، که دوران دفاتر مکلف به رعایت و اجرای آن می باشند لیکن سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰/۳۳۹۳/ص مورخ ۹۹/۳/۱۲ اعلام نموده است که برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند.

مقتضی است در اجرای تکالیف و وظایف، نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در خصوص سردفتران متخلف وفق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و شیوه نامه مربوطه اقدام قانونی لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.
 از سال گذشته با اتصال سامانه مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی مقرر شدن که این دفاتر مالیات املاک مسکونی را در لحظه محاسبه و تعیین تکلیف کنند.

برای این خدمت البته هزینه ای در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در سال 99، رقم 100 هزار تومان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ می شود. اکنون خبر می رسد که برخی دفاتر از ارائه این خدمت سرباز زده و مردم را به سازمان مالیاتی پاس می دهند.

در همین راستا سید محمدهاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ای اعلام کرده است: برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند. نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و با متخلفین برخورد شود.در این نامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۹۹/۲۰۰۶۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳ و ۹۹/۱۵۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۶ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در بخش املاک مسکونی، که دوران دفاتر مکلف به رعایت و اجرای آن می باشند لیکن سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰/۳۳۹۳/ص مورخ ۹۹/۳/۱۲ اعلام نموده است که برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند.

مقتضی است در اجرای تکالیف و وظایف، نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در خصوص سردفتران متخلف وفق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و شیوه نامه مربوطه اقدام قانونی لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.
 از سال گذشته با اتصال سامانه مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی مقرر شدن که این دفاتر مالیات املاک مسکونی را در لحظه محاسبه و تعیین تکلیف کنند.

برای این خدمت البته هزینه ای در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در سال 99، رقم 100 هزار تومان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ می شود. اکنون خبر می رسد که برخی دفاتر از ارائه این خدمت سرباز زده و مردم را به سازمان مالیاتی پاس می دهند.

در همین راستا سید محمدهاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ای اعلام کرده است: برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند. نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و با متخلفین برخورد شود.

در این نامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۹۹/۲۰۰۶۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳ و ۹۹/۱۵۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۶ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در بخش املاک مسکونی، که دوران دفاتر مکلف به رعایت و اجرای آن می باشند لیکن سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰/۳۳۹۳/ص مورخ ۹۹/۳/۱۲ اعلام نموده است که برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه های موجود مطالبه وجه می نمایند.

مقتضی است در اجرای تکالیف و وظایف، نظارتهای لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در خصوص سردفتران متخلف وفق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و شیوه نامه مربوطه اقدام قانونی لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.

نام:
ایمیل:
* نظر: