کد خبر: ۵۲۹۸۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۸ - ۰۸ دی ۱۳۹۹ 28 December 2020
سفارش شیرهای سنگی به سبک رئال خصوصا"دراصفهان که بیشترتوسط کارگران افغانی وبااستفاده ازسیستم کامپیوتر برای قبوراموات ازنگاه بسیاری ازهنردوستان چنگی به دل نمی زند
  سازه نیوز -هوشنگ فرجی :رئالیسم یا واقع گرایی به عنوان اولین جنبش هنر مدرن شناخته می شود،که تمامی ساختارهای سنتی پیشین را در هنر و ادبیات مردود اعلام می کند.نقطه مقابل رئالیسم،عصرایده آلیسم می باشدکه تاقبل ازپیش این دایانقلاب هنری نقاش ویامجسمه سازتصویرذهنی ازاشیاء ویاجانداران رادرذهن خودتداعی می کردوسپس آن رابرروی لوح،سنگ،چوب وفلزبه صورت نقاشی ویاتندیس به وجودمی آورد.سبک ایده آلیسم درمناطق زاگرس نشین ایران خصوص درکردستان،لرستان وبختیاری سابقه ای کهن داردکه شروع آن رابه صورت خط میخی درغارهاوپایان آن را تندیس بردشیر که بسیارهنرمندانه تصویری ذهنی ازیک شیررابااستفاده ازسنگ های مقاوم برروی قبور بزرگان ودلیرمردان نصب می کردند که تاامروزبردشیرهای زیباو ذهنی همچنان چشم هربیننده ای رابه خودخیره می سازد‌.
متاسفانه طی چنددهه گذشته سبک رئالیسم ازشهرهای اصفهان ،چهارمحال بختیاری،مسجدسلیمان وایذه توانستهتاحدودی آیین هاوسنت های کهن ماراتعمدا"کمرنگ نمایند.!!!


سفارش شیرهای سنگی به سبک رئال خصوصا"دراصفهان که بیشترتوسط کارگران افغانی وبااستفاده ازسیستم کامپیوتر برای قبوراموات ازنگاه بسیاری ازهنردوستان چنگی به دل نمی زند وهمه آنهاکه هنوزعمق نگاهشان زیبایی وسادگی بردشیرهای قدیمی رامی پذیردبراین باوردرست هستندکه هیچ شیرسنگی بردشیرنمی شود.
برچسب ها: شیر سنگی
نام:
ایمیل:
* نظر: