نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
مطلوب نیست
54.35%
اصلا مطلوب نیست
36.96%
قابل قبول است
4.35%
خوب است
4.35%
تعداد کل آراء : 46

نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
نظر شما در مورد قالب جدید "سایت سازه نیوز" چیست؟