یک جامعه‌شناس:
در صنعت گردشگری" طبیعت و فرهنگی" آموزش داده شود

دکتر ابراهیم خدایی با اشاره به اینکه گردشگری را می‌توان حول دو محور طبیعت و انسان به دو گونه طبیعت‌محور و فرهنگ‌محور تقسیم کرد، اظهار کرد: در گردشگری طبیعت‌محور جذابیت‌های طبیعی به چشم می‌آیند، حال آنکه در نوع فرهنگ‌محور به جذابیت‌های انسانی و فرهنگی اعم از آثار باستانی، آیین‌ها و... نگاه می‌شود.
 
وی ادامه داد: در حالی‌که به نظر می‌رسد در استان در هر دوگونه نام برده ظرفیت‌های بالایی وجود دارد، باید توجه داشت گردشگری طبیعت نسبت به گردشگری فرهنگ‌محور از درآمدزایی پایین‌تر و در عین حال عوارض و آسیب‌های بیشتری برخوردار است.
 
خدایی ادامه داد: شرایط لرستان به گونه‌ای است که نمی‌توان بدون اتکا به طبیعت متفاوت استان از گردشگری سخن گفت و حتی اگر بخواهیم محوریت گردشگری را معطوف به آثار باستانی بکنیم باز هم باید از چاشنی جذابیت‌های طبیعی هم استفاده کنیم وگرنه نخواهیم توانست در قیاس با آثار باستانی استان‌های همجوار تبدیل به یک برند باستانی شویم.
 
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه در صنعت گردشگری لرستان باید " طبیعت و فرهنگی" را به شکل ماهرانه به هم بیاموزیم، خاطرنشان کرد: جذابیت‌های فرهنگی لرستان را نمی‌توان صرفاً در آثار باستانی آن خلاصه کرد، فعالیت‌های فرهنگی دیگری در کنار این آثار باستانی و در جوار جذابیت‌های طبیعی می‌توان انجام داد تا عایدی حضور یک گردشگر در منطقه گردشگری بیشه، نوژیان، آب سفید، گهر و... منحصر به پول پارکینگ نشود.
 
وی یادآور شد: ایجاد شرایط اقامت، سوغات‌سازی و برندسازی، جشنواره‌های فرهنگی، گسترش استعداد "معبر بودن" با راه‌سازی و... ازجمله فعالیت‌های فرهنگی است که در جوار جذابیت‌های طبیعی می‌توان انجام داد تا درآمد حاصل از صنعت گردشگری در استان زیاد شود.