شناسنامه‌دار شدن ۵ هزار غار کشور
به گزارش سازه نیوز، در کشور بیش از 5 هزار غار وجود دارد که 2هزار و 500 غار کشف و ثبت شده و تنها 220 غار دارای شناسنامه و داده‌های آن در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمع‌آوری شده است.

بر این اساس محققان پایگاه داده‌های علوم‌زمین کشور در راستای حفظ و نگهداری داده‌ها، دستیابی به ذخایر آب کارستی و درجه‌بندی غارها بر اساس چگونگی کاربرد آنها اعم از کاربردی آموزشی، گردشگری ‌و اکتشافی اقدام به تهیه نقشه پراکندگی غارهای ایران کردند.

این مطالعات در سه فاز "شناخت"، "پیاده‌سازی" و "ذخیره‌سازی داده‌ها" انجام شد و در نهایت نقشه یک ‌میلیونیم غارهای کشور و تهیه نقشه‌های استانی بنا به درخواست استان‌ها انجام شده و به زودی اطلاعات غارهای کشور بر روی سایت پایگاه داده‌های علوم زمین به آدرس webgis.ngdir.ir قابل دسترسی خواهد بود.

استفاده از لایه‌های اطلاعاتی سنگ در برگیرنده غار، سیستم درزه‌های منطقه، گسل‌ها، فرایندهای تشکیل غار، کدگذاری بر مبنای عوامل تشکیل‌دهنده غار، نویسه‌گردانی اسامی فارسی غار بر اساس استاندارد بین‌المللی و لاتین‌نویسی فارسی و طراحی راهنمای گویا برای کاربر غیر متخصص از جمله ویژگی‌های این نقشه‌ها است.