آزاد سازی۶ هکتار از اراضی کشاورزی
به گزارش سازه نیوز، جبرئیل برادری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران ضمن استناد به تبصره 2 ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، گفت: ماموران اداره امور اراضی و اکیپ گشت حفاظت اراضی شهرستان تهران تعداد 14 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی به مساحت تقریبی 6 هکتار واقع در روستاهای پلایین، کاشانک، جعفرآبادجنگل از توابع بخش آفتاب، که پیش از این شناسایی و دستور توقف عملیات آنها صادر شده بود، تخریب و اراضی کشاورزی منطقه به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی در این خصوص اظهار داشت: پرسنل وظیفه شناس و کوشای جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی ها و هماهنگی های لازم و تامین ادوات تخریب، جهت تسریع در ایفای وظایف در ساعات اولیه صبح روز شنبه6 بهمن ماه به همراه مامورین کلانتری 171 شهید مصطفی خمینی، یگان ویژه و عوامل بخشداری آفتاب، در محل قرار حاضر و دیوارکشی ها و ابنیه های در حال ساخت را قلع و قمع کردند.