اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌های دولتی تغییر کرد
به گزارش سازه نیوز،  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته تغییرات جدید اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌های دولتی از سه نفر تشکیل می‌شود که رئیس آن را همین اعضا تعیین کرده و هر کدام سرپرستی بخشی از امور سازمان مذکور را بر عهده خواهند داشت.

جلسات هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی با حضور رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا رسمیت یافته و هر یک از مصوبات در صورت موافقت دو عضو از هیئت مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.