ساخت راه آهن سنندج به سلیمانیه
به گزارش سازه نیوز، بهمن مرادنیا، در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی استان حلبچە اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت "قەیوان" با بیان اینکه شرکت قەیوان از جملە شرکت های توانمند در بخش سرمایە گذاری است، اظهار کرد: سرمایه گذاری این شرکت با توجە بە توجیە اقتصادی و نقش راە آهن در ایجاد توسعە پایدار در منطقه بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: تا پایان دولت کنونی راه آهن سراسری بە سنندج می رسد و در صورت تمایل مدیران شرکت قەیوان در کمترین زمان موافقت وزارت راە و شهرسازی را اخذ خواهیم کرد.

استاندار کردستان تصریح کرد: مقامات جمهوری اسلامی و رئیس جمهور عراق نیز با رسیدن راە آهن بە سلیمانیە موافق هستند.

مرادنیا همچنین بە اهمیت مرز سیرانبند در ترانزیت کالا بە اقلیم کردستان عراق اشارە و عنوان کرد:  آماده‌ایم دوباندە کردن مسیر سقز تا مرز سیرانبند را بە طول ٨۵ کیلومتر در قالب پیمانکاری و سرمایە گذاری بە شرکت قەیوان واگذار کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: مرز سیرانبند با توجە بە ظرفیت‌هایی کە دارد می تواند در آیندە نزدیک از مرز باشماق نیز پیشی بگیرد.