گردشگری اتریش، دیجیتالی می‌شود
به نقل از نیوزسیتی، صنعت گردشگری سراسر جهان در حال رشد و گسترش است و این روند در اتریش هم به خوبی مشاهده می‌شود.

بر اساس آمار سرمایه‌گذاری در اتریش، گردشگری رشد داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است.به همین دلیل، برنامه‌های دیجیتال‌سازی جدید در صنعت گردشگری اتریش در نظر گرفته‌شده است.

صنعت گردشگری نیازمند درک فناوری‌های جدید است، این موضوع باعث می‌شود که کارها آسان‌تر و سریع‌تر انجام شود و خدمات جدیدی ایجاد شود و گردشگران بیشتری را به خود جلب کند.

دیجیتال‌سازی در مدیریت، خدمات و ارائه محصول منجر به رقابت بهتر، توسعه و پیشرفت شرکت‌ها می‌شود.

البته صنعت گردشگری نیازمند پشتیبانی مؤسساتی برای ارائه خدمات ویژه‌ است که نیازهای مشتریان را برآورده کند.

راهبرد گردشگری اتریش، پتانسیل و اقدامات دیجیتالی آن  در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

دیجیتالی شدن پلتفرم تبادلات در جهانگردی باعث می‌شود تا نمایندگان صنعت و سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری از آن استفاده کنند.

این پلتفرم برای تبادل اطلاعات و شیوه‌های مناسب ارتباط و انسجام بین صنایع مختلف مرتبط با ورود گردشگران و خدماتی مانند حمل‌ونقل، رزرو، رستوران و موارد دیگر است.

پلتفرم دیگر بر روی میهمان تمرکز دارد که نوعی بستر جدید یادگیری در زمینه دیجیتالی شدن است و هدف اصلی آن تهیه ابزارهای جدید، نوآوری‌ها و فناوری‌هاست.

البته این پروژه با اقدامات مناسب دیگر و راهبردهای جدید دیجیتال‌سازی انجام می‌شود.

این راهبردها و نوآوری‌های مرتبط با دیجیتال‌سازی، شروع خوبی در توسعه شیوه‌های جدید و نمونه‌های مناسبی در زمینه گردشگری است و بر روی صنایع دیگر هم مؤثر خواهند بود.