برگزاری دوره تخصصی خطرات گاز برای فرماندهان آتش نشانی اهواز
فرماندهان سازمان آتش نشانی اهواز با شرکت در دوره تخصصی خطرات گاز طبیعی، نشت گاز مونوکسید کربن و راهکارهای کنترل و مدیریت دود در ساختمان، مطالبی در این عناوین با حضور و تدریس رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان بازرسی گاز خوزستان فرا گرفتند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، اداره آموزش سازمان دوره تخصصی خطرات گاز طبیعی، نشت گاز مونوکسید کربن و راهکارهای کنترل و مدیریت دود در ساختمان را برای فرماندهان و با حضور ریاست سازمان، معاونین و مدیران برگزار کرد. 

این دوره تخصصی که توسط نادری رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان بازرسی گاز خوزستان تدریس شد شامل مباحثی از ایمنی و نکات پیشگیرانه در رفتار گاز طبیعی، دود و مونوکسید کربن بود که به فرماندهان سازمان آتش نشانی آموزش داده شد. 


همچنین قنبری رییس سازمان آتش آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در این جلسه ضمن تجلیل از حضور مهندس نادری و حضور فرماندهان، امر آموزش را نوک پیکان اقدام و عملیات خواند و بر رابطه مستقیم کیفیت آموزش بر عملیات ها تاکید کرد. 

این دوره علمی با حضور بیش از ۴۰ نفر از فرماندهان و پرسنل سازمان  آتش نشانی اهواز برگزار شد