برچسب: فوران آتشفشان هاوایی
تشدید فوران ها و انفجارهای آتشفشان کیلاویا در جزیره هاوایی... گذشت ۱۲ روز از فعالیت این آتشفشان برای نخستین بار...
خاکستر و غبار شدید ناشی از این فوران ها تا... ارتفاع ۳۶۵۷ متری از دهانه آتشفشان را فرا گرفته و... هوانوردی به این منظور اعلام شده که فوران آتشفشان می... خاکسترها هم چنین خطری جدید برای ساکنان جزیره بزرگ هاوایی...
کد خبر: ۴۱۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷