مطالعات پرونده‌ ثبت جهانی ایذه در حال انجام است
 ایوب سلطانی با اعلام این خبر اظهار کرد: کول فرح، اشکفت سلمان، خنگ اژدر، شهسوار، طاق طویله و کوشک نورآباد سایت‌هایی هستند که مطالعات آن‌ها با اعتباری حدود ٦٥٠میلیون ریال در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شناخت فضای کالبدی محوطه‌ها و نحوه‌ برخورد با یک اثر تاریخی مستلزم مطالعه‌ همه جانبه و فراگیر است، افزود: این طرح برای مطالعه‌ کمبودها و نیازمندی‌های محوطه‌های تاریخی فوق و همچنین به عنوان بخشی از پرونده‌ ثبت جهانی ایذه انجام می‌گیرد.

سلطانی عنوان کرد: تهیه‌ الگوی معماری بومی و بهسازی نماها و معابر شهری، طراحی و تدوین نقشه ها، نورپردازی، آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه طرح‌های ساماندهی مرمتی، مبلمان شهری و سایر خدمات و مستحدثات گردشگری در این مطالعات در دستورکار قرار گرفته است.