گروه رسانه ای بامداد شامل : پایگاه خبری - تحلیلی بامداد زاگرس آنلاین به نشانی BAMDADZAGROSONLINE.IR و سازه نیوز به نشانی sazehnews.ir پذیرای انتشار خبرها ، یاداشت ، مقالات ، تحلیل ها و تبلیغات بازرگانی شما خواهد بود این مجموعه رسانه ای می تواند محل مناسبی برای معرفی صاحبان مشاغل مختلف اقتصادی ، شرکت های تولیدی و حرفه های تخصصی باشد