نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
مطلوب نیست
اصلا مطلوب نیست
قابل قبول است
خوب است

نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
نظر شما در مورد قالب جدید "سایت سازه نیوز" چیست؟