نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
مطلوب نیست
50%
اصلا مطلوب نیست
33.93%
قابل قبول است
5.36%
خوب است
10.71%
تعداد کل آراء : 56

نظر شما در مورد سیما و منظر شهری اهواز چیست؟
نظر شما در مورد قالب جدید "سایت سازه نیوز" چیست؟