استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۴۷:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۱۳
اذان ظهر
۱۲:۰۶:۰۴
غروب آفتاب
۱۸:۰۲:۱۴
اذان مغرب
۱۸:۱۸:۲۸