استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۳۳:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۱۱
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۱۵
غروب آفتاب
۲۰:۱۶:۲۰
اذان مغرب
۲۰:۳۴:۴۷