سرپرست فرهنگ و ارشاد ماهشهر گفت: مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال برای فرهنگسرای بزرگ شهرستان ماهشهر اختصاص داده شده، این فرهنگسرا در ۳ طبقه و به مساحت ۳۸۰۰ مترمربع احداث می‌شود.
فرماندار شهرستان بندر ماهشهر گفت: توسعه صنایع پایین‌دستی و تبدیلی راهکار اساسی حل مشکل اشتغال است.