مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به وقوع گرد و غبار در استان، گفت:‌ در حال حاضر غلظت گرد و غبار در شادگان به بیش از 11 برابر حد مجاز رسیده است.
تالاب بین‌المللی شادگان که به نوعی بهشت گمشده در نگین ایران و خوزستان محسوب می‌شد این روزها شرایط وخیمی دارد چرا که سوءمدیریت دستگاههای مختلف، عدم توجه سازمان محیط زیست و تعییرات اقلیمی مشکلات عدیده‌ای برای این تالاب به‌وجود آورده است.