کد خبر: ۳۷۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ 27 August 2017
سازمان مدیریت بحران سال گذشته مصوبه ای برای تصویب به شورای عالی شهرسازی برد که با صرف یک دهه کارکارشناسی نقشه گسل‌های تهران را تهیه و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رساند.

در پی اظهار نظیر اخیر کارشناس مدیریت بحران و زلزله مبنی برشتاب ساخت وساز بر روی گسل‌های زلزله، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با یادآوری این موضوع که به دلیل خلاء قانونی در یک دهه گذشته بسیاری از ساخت‌وسازها بر روی گسل‌های زلزله در تهران ساخته شده است، اظهار داشت: اما با تهیه نقشه پهنه‌های گسلی پایتخت‌ که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و به شهرداری تهران ابلاغ شده است می‌توان امیدوار بود که از این پس ساخت‌وساز بر روی گسل‌ها ضابطه‌مند شود که البته رصد و پایش این موضوع به عهده سازمان‌های ذی مدخل است.

احمد صادقی ضمن بیان مطلب فوق  اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران سال گذشته مصوبه ای برای تصویب به شورای عالی شهرسازی برد که با صرف یک دهه کارکارشناسی نقشه گسل‌های تهران را تهیه و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رساند.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب این نقشه اکنون مشخص است که گسل‌های پرخطر تهران در کدام نقطه واقع شده اند تصریح کرد: این امر درحالی است که تا پیش از این دسترسی به چنین نقشه ای امکان‌پذیر نبود و به همین دلیل بنابر آنچه که دکتر زارع مطرح کردند ساخت وساز برروی گسل شتاب گرفته است.

این مسئول خلاء قانونی را به عنوان عامل مهمی در شتاب روند ساخت وساز بی ضابطه برروی گسل‌ها برشمرد و تاکید کرد: این امر باعث شده بود که ساخت وساز برروی گسل‌ها شتاب بگیرد. البته پیش از این بارها نسبت به عدم ساخت و ساز بر روی گسل‌ها هشدار داده شده بود، اما نبود نقشه‌های مرتبط که به تایید بالاترین مقام حوزه اجرایی ساخت وساز رسیده باشد باعث شده بود که درنقاط پرخطرزلزله خیز ساخت وساز شتاب بگیرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه نبودن قانون مدون دراین زمینه باعث شد که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران نسبت به تهیه نقشه تدقیق گسلهای شهر تهران اقدام وآن را به عنوان یک کارجدی در دستور کاری خود قراردهد اظهارداشت: درهمین راستا این سازمان با انجام ساعتها کارکارشناسی دقیق نقشه‌های یک پنجاه هزارم سال 1335 را تبدیل به نقشه‌های یک دوهزارم کرد و با تحقیقات میدانی زیادی که براساس مبانی علمی انجام شد بالاخره موفق شد که این نقشه‌ها را به تصویب شورای عالی معماری وشهرسازی برساند که درادامه این شورا َآن را به شهرداری تهران ابلاغ کرد وبا این اوصاف به نظرمی رسد که ازاین پس ساخت وساز برروی گسلها با شرایط خاص صورت می گیرد.

وی با یادآروی این موضوع که بعد ازاین ابلاغ علی القاعده باید ساخت وساز برروی گسل ضابطه مند شود تاکید کرد: ولی از گذشته متاسفانه خلا قانونی موجب شده است که ساختمانهای مهم وحساس و پرخطری روی پهنه گسلی ساخته شود.

صادقی همچنین درباره اظهارات دکتر زارع مبنی بر عدم استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت بحران گفت: این امر نشی از وجود مشکل مشکل ساختاری درمدیریت است داریم و مدیریت بحران نه فقط درحوزه شهری بلکه اساسا درکشور اولویت مدیران ارشد کشوری نبوده و نیست.

وی به ساختارسازمان مدیریت بحران درسایرکشورهای پیشرفته که بیانگراهمیت این سازمان درچارت تشکیلاتی این دولتها است نیز اشاره کرد وگفت: درکشور ما سازمان مدیریت بحران کشور سازمانی زیرنظروزارت کشور است اما دربسیاری ازکشورها این سازمان زیرنظر ریاست جمهوری و درحد یک وزارتخانه یا درحد معاونت ریاست جمهوری جایگاه دارد وعضو شورای معاونان وعضو هیات دولت است.

صادقی با تاکیدبراینکه ما ازنظرساختاری با این مشکل درسطح کلان مواجه هستیم تصریح کرد: متاسفانه به جایگاه این سازمان توجه درخوری نمی شود و امیدواریم با توجه به برنامه‌های ارائه شده ازسوی اعضای جدید شورا ی شهر تهران ونیز شهردار جدید پایتخت شاهد تجدید نظرمسئولان به این سازمان باشیم.

وی با اظهار امیدواری ازاینکه این سازمان بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند تحقق این هدف را درگروی فرهنگ سازی بین مدیران ونیز تغییرنگاه آنها دانست وگفت: امیدواریم که با انجام کارفرهنگی و تغییرنگرش مسئولان این سازمان بتواندد جایگاه واعقی خود را کسب کند و به عنوان یک بازوی توان مند شهری به مدیریت شهری کمک کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین تصویب نقشه تدقیق گسل‌ها را از جمله عواملی برشمرد که بیانگر جایگاه وکارآمدی این سازمان درعرصه مدیریت شهری است وگفت: عمل به این نقشه باعث خواهد شد که مدعی شویم ازاین پس ساخت وساز روی گسلها ساخته نمی شود وساختمانها به یک تاب آوری نسبی دست پیدا می کنند.

وی درباره ضمانت اجرایی این مهم نیزگفت: عمل به این وظیفه اساسا برعهده دستگاه‌های نظارتی است واگرحوزه مدیریت بحران جایگاه نظارتی خود را کسب کند و به عنوان یک سازمان پیش گیرنده وارد صحنه شود قطعا می توان شرایط را برای رعایت ضوابط ویژه ساخت ‌و ساز در حریم گسل‌های فعال محسوب می‌شود هموار کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر با بیان اینکه ازاین لحظه به بعد بی توجهی به این نقشه تخلف شهری محسوب می شودگفت : با تصویب وابلاغ نقشه‌های گسل از امروز به بعد بی‌توجهی به نقشه‌های گسل درساخت وسازها تخلف محسوب می شود و بعید است که مدیران قانونمند این اقدام را انجام دهند.
منبع: صما
نام:
ایمیل:
* نظر: