پایگاه خبری صنعت ساختمان خوزستان (سازه نیوز )
*مدیر مسول و صاحب امتیاز :سعید کیوانی 
نشانی: اهواز ،24متری ،خیابان رستگاری،خیابان شهید علم الهدی ،ساختمان 85 ،طبقه دوم 


ارتباط با سایت:

پست الکترونیک info@sazehnews.ir

تلفن همراه: 09165345700
تلفن ثابت:32236706-061
نام:
* ایمیل:
* پیغام: