استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۱:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۵۴
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۴۴
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۵۲