استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۵۹:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۰:۵۰
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۰۱
غروب آفتاب
۱۷:۳۹:۳۵
اذان مغرب
۱۷:۵۶:۰۴