استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۴
طلوع افتاب
۰۶:۴۸:۵۶
اذان ظهر
۱۳:۱۶:۲۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۰۲
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۱