استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۰:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۴۵:۰۴
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۰۷
غروب آفتاب
۱۷:۱۵:۴۱
اذان مغرب
۱۷:۳۳:۰۴