استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۳۳:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۰۱
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۱۶:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۳۵:۱۹