استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۶:۵۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۱:۵۸
اذان ظهر
۱۲:۰۳:۱۳
غروب آفتاب
۱۷:۱۳:۰۳
اذان مغرب
۱۷:۳۰:۴۱