آدم‌های ساختمان پلاسکو حالا بعد از حدود ٧ماه از وقوع حادثه سرنوشت متفاوتی پیدا کرده‌اند.
سازمان مدیریت بحران سال گذشته مصوبه ای برای تصویب به شورای عالی شهرسازی برد که با صرف یک دهه کارکارشناسی نقشه گسل‌های تهران را تهیه و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رساند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، سه چالش بحرانی تهران و سه اولویت مهمی را که مدیریت شهری جدید برای ایمنی تهران باید مورد توجه قرار دهد اعلام کرد.
نامه اعتراض آمیز انجمن های صنفی کارگران ساختمانی به وزرای دولت روحانی:
صفحه  از ۴