کد خبر: ۵۵۸۳۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۸ - ۰۸ دی ۱۴۰۲ 29 December 2023

ارزیابی نقش مدیریت بحران در توسعه پایدار شهری

بحران، واقعيتى اجتناب ناپذير در زندگى اجتماعى است. بحران ها در ذات خود بستر شکل گيـري تهديـدها وفرصت هايي هستند كه بر حسب نوع، شدت و گستره ي محيطي بحران، مـي توانـد نظـام سياسـي و مـديران حاكم را در شرايط دشوار و پرمخاطره اي قرار دهند.
به گزارش سازه نیوز :جمعی از پژو هشگران شاغل در شهرداری بندر ما هشهر با ارزیابی نقش مدیریت بحران در توسعه پایدار شهری به تشریح دیدگاه های  خود در این زمینه پرداختند در چکیده این پژو هش می خوانید :


بحران، واقعيتى اجتناب ناپذير در زندگى اجتماعى است. بحران ها در ذات خود بستر شکل گيـري تهديـدها وفرصت هايي هستند كه بر حسب نوع، شدت و گستره ي محيطي بحران، مـي توانـد نظـام سياسـي و مـديران حاكم را در شرايط دشوار و پرمخاطره اي قرار دهند.

 مفهوم توسعه پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی، مابین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی‌ها درباره یک آینده سالم برای بشر است. توسعه پایدار، مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد. 


در این تحقیق سعی بر آن شد تا با آشنایی در خصوص مدیریت بحران و میزان آسیب پذیری شهر در برخورد با حوادث غیرمترقبه مواردی اعلام و با توجه به افزایش دانش بشر در خصوص شهر و شهرسازی و رشد روزافزون تقاضای سکونت افراد در مناطق شهری، لازم است برنامه ای مناسب جهت مقابله در هنگام مخاطرات طبیعی محتمل انجام گیرد؛ که سالانه هزینه های بسیار زیاد جانی و مالی را به بار میآورد و در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه وچشم اندازهای شهری مطالبی ارائه گردد. هدف این تحقیق معرفی راههای دستیابی به اهداف توسعه پایداراست. 


بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیازبه مدیریت سه نوع سرمایه(اقتصادی،اجتماعی و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستمهای طبیعی ومحیط زیست فراهم می کند.

کلمات کليدي: بحران، مدیریت بحران، توسعه شهری، توسعه پایدار شهریپدید آورندگان :   *صدیقه دولتشاه, :  دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مسئول پژوهش و مطالعات شهری، شهرداری بندرماهشهر

 * آروشا منظمی   :کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، کارمند شهرداری بندرماهشهر

 * معصومه پرهوده  :کارشناسی مدیریت صنعتی، کارمند شهرداری بندرماهشهر

*خلیل آل بوغبیش  : کاردانی عمران، کارمند شهرداری بندرماهشهر


این مقاله در دومین نمایشگاه مدیریت بحران - ایران قوی نیز  ارائه شد